Huisarts

Dr. Frederic Hesters

Dr. Frederic Hesters – Medical director – Owner

Sinds 2004 is dr. Hesters zelfstandig huisarts geweest in België. Na zijn medische en politieke carrière in zijn thuisstad Zulte, keerde hij in 2021 terug naar Spanje waar hij in 2001 in Barcelona stage liep bij ‘Hospital Universitario Valle de Hebrón’.

Als huisarts pakt dr. Hesters veel ongedifferentieerde problemen aan en coördineert en verwijst binnen de gezondheidszorg.

Patiëntgericht: dr. Hesters verzorgt een goede arts-patiëntcommunicatie en regelt een goede continuïteit van zorgen.

Specifieke strategieën om problemen op te lossen: dr. Hesters neemt vroege symptomen en problemen op en gebruikt hiervoor specifieke instrumenten zoals anamnese, lichamelijk onderzoek en indien noodzakelijk, aanvullend technisch onderzoek.

Integrerende aanpak: dr. Hesters werkt vaak aan meerdere problemen tegelijkertijd en ook op verschillende vlakken (preventieve, curatieve en palliatieve aspecten).

Gericht op de samenleving: naast de belangen van de individuele patiënt betrekt dr. Hesters ook die van de samenleving door bijvoorbeeld het meewerken aan grootschalige preventieactiviteiten en bekijkt hij ook het aspect kostprijs.

Holistische aanpak: vaak wordt gewerkt met de biologische, psychische en sociale dimensies van een probleem. In de zorg voor patiënten met diabetes bijvoorbeeld zullen we steeds meer dan een van de kerncompetenties moeten betrekken, als we uitspraken willen doen over de kwaliteit van de zorg.